Vekalet Bilgileri

 

Av. Davut ERDOĞAN 
 

Gaziantep Barosu Sicil:1571

Emek Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı No:2/4 (Kalyon Kavşağı)

Şehitkamil/Gaziantep

Vekalete İlişkin Açıklamalar:

 1. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. -Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda 'Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten' şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.

2.
Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

3. 
Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Söz konusu tastik şerhine 'Apostille Convention(Şerh)'denilmektedir.

© 2014 www.erdoganerdogan.av.tr - Av. Davut ERDOĞAN ve Av. M. Eren ERDOĞAN
Burak Web Site Tasarım tarafından hazırlanmıştır.