Çalışma Alanlarımız


 •   Ceza Davaları
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamındaki tüm suçlara ait davalar
 •   Askeri Ceza Davaları
  • Firar
  • İzin tecavüzü
  • Emre itaatsizlik
  • Ast ve üste müessir fiil
  • İsyan
  • Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk etme
  • Görevi ihmal ve kötüye kullanma
  • Taksiren adam öldürme
  • İç hizmet kanunu kapsamındaki davalar
  • Silah kullanma yetkisi kapsamındaki suçlara ait davalar
 •   Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Davaları
  • Hak ihlalleri
 •   Ticaret Hukuku Davaları
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki tüm davalar
  • Şirketlere ilişkin davalar
  • Sözleşmelere ilişkin davalar
  • Sigorta davaları
  • Kambiyo ve kıymetli evrak davaları
 •   Aile Hukuku Davaları
  • Anlaşmalı boşanma davaları
  • Çekişmeli boşanma davaları
  • Tanıma ve tenfiz davaları
  • Velayet davaları
  • Nafaka davaları
  • Miras davaları
  • Mal rejimi davaları
  • Tanıma davaları
 •   İdare Hukuku Davaları
 •   İş Hukuku Davaları
  • İşçi alacakları ile ilgili davalar
  • İşveren hakları ile ilgili davalar
  • İş kazalarına ait davalar
  • Kıdem tazminatı davaları
 •   İcra Takipleri
 •   Gayrimenkul Davaları
  • Ortaklığın giderilmesi davaları
  • Ecri misil davaları
  • Tespit davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • Konut ve işyeri kira sözleşmeleri davaları
  • Alacak davaları
  • Tahliye davaları
  • Banka ve kredi sözleşmelerine ilişkin davalar
  • Adi ortaklık davaları
  • Haksız fiile dayalı davalar
  • Sebepsiz zenginleşme davaları
 •   Uluslararası Tenfiz ve Tanıma Davaları
© 2017 www.erdoganerdogan.av.tr - Av. Davut ERDOĞAN
Burak Web Site Tasarım tarafından hazırlanmıştır.